Rodinné právo

  • rozvod – vypracovanie návrhu na rozvod manželstva a zastupovanie v súdnom konaní
  • úprava rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas do rozvodu alebo po rozvode (zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom, určenie, zvýšenie alebo zníženie výživného) – vypracovanie rodičovských dohôd, vypracovanie návrhu na súd a zastupovanie v súdnom konaní
  • schválenie právneho úkonu v mene maloletého – vypracovanie návrhu na súd a zastupovanie v súdnom konaní