O nás

Naša advokátska kancelária je mladá, perspektívna a rýcho rozvíjajúca sa kancelária, ktorá reflektuje na aktuálne právne problémy a hľadá rýchle a účinné prostriedky pri ich riešení. Zameriavame sa na oblasť súkromného práva, zastupujeme klientov v súdnych konaniach, ale aj pri mimosúdnych rokovaniach. Poskytujeme právnu pomoc predovšetkým fyzickým osobám pri vysporiadaní sa s každodennými ale aj zriedkavými právnymi problémami, ktoré Vás môžu neočakávane prekvapiť a s ktorými si neviete sami poradiť.

Našou prednosťou je efektívny, dynamický, ľudský, a zároveň vysoko profesionálny prístup k právnym veciam.  Zameriavame sa aj na oblasť malého a stredného podnikania a našim klientom pomáhame prekonávať úskalia podnikateľského prostredia pri bežnej podnikateľskej činnosti, ale taktiež pri nachádzaní nástrojov ako ukončiť neúspešné podnikateľské plány.

S klientmi komunikujeme na dennodennej báze a sme im k dispozícii kedykoľvek potrebujú pomôcť alebo poradiť. Ku každej právnej veci pristupujeme individuálne. Osobný kontakt s klientmi považujeme za dôležitý. V prvom rade si vypočujeme Vaše požiadavky a Váš postoj k veci, tento posúdime z právneho hľadiska, a následne Vám poskytneme právne stanovisko a odporúčania pre ďalší postup vo veci. Nesľubujeme, čo vieme, že nedokážeme splniť. Za každých okolností sledujeme záujmy klienta. To však neznamená, že do súdnych sporov vstupujeme neuvážene a za každú cenu. Klienta vždy oboznámime s rizikami a odporúčime mu také riešenie, ktoré je predovšetkým v jeho prospech.

V prípade záujmu o bližšie informácie o možnostiach poskytnutia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.