Register partnerov verejného sektora (RPVS)

 • Registrácia partnera verejného sektora v Registri partnerov verejného sektora na základe zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zn.n.p.
 • Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod :
  • v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod;
  • pri svojom zápise oprávnenej osoby do registra,
  • k 31. decembru kalendárneho roka,
  • v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
  • v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorej hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.

Postup registrácie:

 • uzatvorenie zmluvy,
 • identifikácia konečných užívateľov výhod,
 • identifikácia verejných funkcionárov,
 • vypracovanie návrhu na zápis do registra a jeho podanie,
 • následné monitorovanie a aktualizácia údajov v registri.

Prevádzkovateľom registra partnerov verejného sektora je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina.