Fakturačné údaje

Fakturačné údaje:

JUDr. Radoslava Vojtášová
Wolkrova 41
851 01 Bratislava, SR

IČO: 42266998
DIČ: 1079740189
IČ DPH: SK1079740189

Bankové spojenie
Číslo účtu: 2881783058 / 0200
IBAN: SK5802000000002881783058

Zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 6403

Korenšpodenčná adresa:

JUDr. Radoslava Vojtášová
Wolkrova 41
851 01 Bratislava, SR